کاشت مو به روش BHT

یکی از روش های دیگر کاشت مو، کاشت مو به روش BHT (مخفف Body hair transplantation) است که برای برخی از کسانی که دچار ریزش مو شده اند، این روش توصیه می شود. در این روش بجای استفاده از بانک موی فرد در سر، جهت کاشت مو از نواحی دیگر بدن گرفت ها استخراج و در نواحی از سر که دچار ریزش مو و یا طاسی شده اند، کاشته می شوند. 

روش های کاشت مو عبارت است از:

·         کاشت مو به روش FIT

·         کاشت مو به روش FUT

·         کاشت مو به روش SUT

·         کاشت مو به روش HRT

·         کاشت مو به روش BHT

کاشت مو به روشBHT  چیست؟

در روشهای کاشت مو مهمترین رکن دارا بودن بانک موی مناسب است یعنی فردی که تمایل به کاشت مو دارد باید بانک موی کافی و مناسبی داشته باشد که بتوان از موهای پشت سر موها را برداشت کرد و در نواحی که ریزش مو رخ داده است کاشت مو را انجام داد. 

ولی  در برخی از موارد پیش می آید که فرد بانک موی ناکافی و یا ضعیفی دارد و تقریبا انجام برداشت از نواحی پشت سر وی امکان پذیر نیست یا اینکه نتیجه دلخواه به ثمر نمی رسد. در این شرایط تیم مجرب کاشت مو مجبور می شود از موهای سینه ، زیر ریش ، ران پاها و کتف استفاده می کنند. شایان ذکر است که افرادی که متقاضی و تمایل به انجام کاشت مو به روش BHT هستند، ابتدا باید تحت معاینه قرار گرفته و باید شرایط انجام این کار را داشته باشند .


فرم ویزیت آنلاین کاشت مواگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط