تکنیک های بازسازی مو

در بازسازی مو اصولا نواحی گیرنده از قبل تعیین می شود و مشخص می شود در هر سوراخی که در آن ناحیه ایجاد می شود 1،2 یا 3 تا مو کشت شود. هدف نهایی بازسازی به این روش نیز رسیدن به طبیعی ترین حالت مو است. 

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده است که واحدهای فولیکولی حاوی تارهای مو، در ردیف های منظمی قرار گرفته اند که هر کدام از این واحدهای فولیکولی الگوی منحصر به فردی دارد. در این روش که به روش «آراستن و بازسازی» شناخته شده است،  ناحیه گیرنده مو برای هر بیمار بصورت اختصاصی تعیین می شود. بنابراین ابتدا تیم پزشکی پند عکس بزرگ شده از بخشی از فرق سر بیمار که کچل نیست تهیه می کند و سپس آنرا تجزیه تحلیل می کند تا  میزان واحدهای فولیکولی موجود و ترتیب چیدمان آنها را مشخص کنند و از این اطلاعات برای طراحی اختصاصی ناحیه گیرنده استفاده می کنند. 

علاوه بر روش مذکور از روش های  FIT و  FUE نیز استفاده می شود که روش FIT  روشی منسوخ و سنتی محسوب می شود و کارایی چندانی ندارد. اما روش FUE  جزو روشهای نوین است و درحال حاضر در ایران بصورت انحصاری در مرکز تخصصی موی رنسانس استفاده می شود.

تکنیک های بازسازی مو

واحدهای فولیکولیچیست؟
موهای سر هر فرد در گروه های کوچکی رشد می کند که به آن واحدهای فولیکولی می گویند. هرچند رد برخی از روشهای کاشت مو مثل روشهای سنتی این واحدهای فولیکولی نادیده گرفته می شود اما باید گفت یک واحد فولیکولی فرق سر یک فرد بالغ حاوی 1 تا 4 تار موی ضخیم است. واحدهای فولیکولی بسیار کوچک است و تنها زیر میکروسکوپ های قوی قابل دیدن است برای بررسی این واحدهای فولیکولی از ابزارهای ساده ای به نام «چگالی  سنج» استفاده می شود و در واقع از این طریق میزان ریزش موی سر بیمار سنجیده می شود. 
در روش های نوینی مانند
FUE از وجود این واحدهای فولیکولی استفاده می شود و از آنها گرفت ها استخراج می شود.
یکی از مولفه های مهم در تهیه گرفت از واحدهای فولیکولی، برش میکروسکوپی است. در این مرحله، بافت دهنده در زیر میکروسکوپ های قوی به دقت به واحدهای فولیکولی تقسیم می شود و پوست طاس اطراف هر واحد فولیکولی به دقت برداشته می شود و یک گرفت ظریف و کامل بدست می آید در حالی که به تارهای مو نیز صدمه ای وارد نمی شود. در واقع گرفت متشکل از واحدهای فولیکولی انفرادی و کوچک است بنابراین گرفت های واحدهای فولیکولی را می توان در سوراخ های ظریف در ناحیه گیرنده جای داد بدون اینکه جای زخمی به جا بگذارد. وجود این سوراخ خای کوچک باعث می شود گرفت های زیادی کاشت شود و روند بازسازی مو به سرعت تکمیل شود کاشت واحدهای فولیکولی می تواند نتیجه مطلوبی در یک یا دوجلسه داشته باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر روشهای نوینی مانند FUEبرای کاشت مو در سراسر دنیا استفاده می شود . در ایران نیز مرکز تخصصی موی رنسانس از این روشهای نوین در کاشت مو، ابرو و ریش استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت ما به آدرس www.suthair.com مراجعه کنید و از گالری عکسهای موجود از کاشت های انجام شده بازدید نمایید.جهت معاینه و مشاوره شما میتوانید از طریق واتسپ و یا تلگرام با شماره 09122115442 تماس حاصل فرمایید

}
فرم ویزیت آنلاین کاشت مواگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید