کاشت مو به روش FUG

کاشت مو چیست ؟

به عبارت دیگر کاشت مو به برداشت مو از پشت سر (بانک مو) و کاشتن آن جلوی سر (فضاهای خالی از مو) میگویند

کاشت مو به روشFUG تحولی در کاشت مو ایجاد کرده است تمام تفاوت کاشت مو به روش FUG در نحوه کاشتن مو در نواحی فاقد مو می باشد مرحله اول این روش هماند روش های دیگر می باشد یعنی مو را از پشت سر برداشت کرده بدون جراحی ، خونریزی ، درد در یک جلسه و با بهره گیری از کاشت مو به روش SUT  در جلوی سر کاشت را انجام میدهیم

یکی از مزیت هایی که کاشت مو به روش FUG  و SUT نسبت به روش های FIT و FUT دارد انجام برداشت مو با دستگاه اتوماتیک می باشد که بشکل انحصاری و تخصصی در مرکز تخصصی موی رنسانس انجام میشود


اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط